Już niedługo firmy będą mogły oddawać zakupy zrobione przez Internet w taki sam sposób jak konsumenci. 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach, które pierwotnie miały wejść w czerwcu 2020 ale zostały przesunięte z uwagi na epidemię COVID-19. Poza możliwością zwracania zakupów (odstąpienia od umowy) firmy uzyskają dużo więcej uprawnień dzięki statusowi konsumenta.

Kiedy firma będzie konsumentem?

Według nowych przepisów każdy człowiek, który prowadzi własną jednoosobową firmę (jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – wpisaną do CEIDG), potocznie określaną jako pracująca na B2B, jest traktowany jak każdy inny kupujący, jeżeli produkt lub usługa nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego. Zawodowy charakter określa się m.in. na podstawie danych z CEIDG, czyli głównie w oparciu o kody PKD.

Co ważne rozmiar prowadzonej działalności, jej skala, obroty czy liczba pracowników nie ma żadnego znaczenia. Według tych przepisów nawet osoba posiadająca wielomilionowe przychody będzie mogła skorzystać z tych przepisów.

Czym jest zawodowy charakter?

Wprowadzone przepisy nie podały definicji “zawodowego charakteru”, jednak w uzasadnieniu do ustawy odnoszono się do tego pojęcia z Kodeksu Cywilnego. Można więc przyjąć, że nowe prawo będzie działało w tych umowach w których dana firma nie ma odpowiedniej fachowej wiedzy by móc wyłapać potencjalne problemy związane czy to z samą umową, czy to produktem lub usługą. Przykładowo programista kupujący licencję na wykorzystywane narządzia najprawdopodobniej nie będzie konsumentem ale kupując na fakturę fotel do pracy już tak.

Co się zmienia?

Nowe przepisy umożliwiają osobom pracującym na B2B skorzystanie z kilku nowych uprawnień:

  • odstąpienie od umowy – będą mogły kupować produkty i usługi przez Internet lub poza siedzibą kontrahenta i bez problemu je oddawać, nawet jeżeli zamiast paragonu wzięły fakturę;
  • ochrona przed klauzulami abuzywnymi – jeśli w umowie zawartej z inną firmą znajdą się postanowienia naruszające przepisy art. 3851 – 3853 Kodeksu Cywilnego to osoba pracująca na B2B może powołać się na nowe przepisy i wskazać, że takie posanowienie nie ma na niego wpływu;
  • rękojmia – dotychczas firmy mogły wyłączyć ustawową rękojmię przy sprzedaży produktów innym firmom, teraz nie będzie to możliwe dla firm objętych nowymi przepisami, tym samym w ramach B2B będzie możliwe sktuczne reklamowanie wielu produktów, których dotychczas nie dało się reklamować lub których warunki reklamacji były bardzo utrudnione np. przez ograniczenie tylko do gwarancji;

Czy zmiany dotyczą tylko e-commerce?

Wbrew pozorom zmiany nie wpływają tylko na sklepy internetowe, choć to one w dużej mierze będą musiały się zmierzyć z ich wpływem w związku z wprowadzeniem możliwości zwrotu dla firm czy wyłączeniem rękojmi. W praktyce każda firma, która pracuje z jednoosobowymi działalnościami musi przeanalizować swoje umowy czy przypadkiem nie są one sprzeczne z nowymi przepisami, gdyż dotychczas można było współpracować z firmami na innych zasadach (a co za tym idzie, w oparciu o inne umowy) niż z konsumentami.

Kto nie może skorzystać z nowych przepisów?

Wprowadzone zmiany nie dotyczą dwóch grup – osób które prowadzą biznes w formie spółek handlowych np. spólki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki komandytowej. Nie dotyczą też umów sprzed 1 stycznia 2021 r. więc jeżeli ktoś podpisał wieloletnią umowę np. o świadczenie usług, przed tą datą nie będzie musiał stosować do niej nowych przepisów aż do jej zakończenia.

Szczegółowe zmiany są opublikowane w ustawie dostępnej na stronach ISAP.

Subscribe to our newsletter