E-commerce & Web

Make Your online shop legal in every inch with us. Don’t bother yourself with Terms & Conditions, GDPR, cookie-wall, let us take care of You and your business!

Terms & conditions

T&C for every online business – shop, page, portal etc

Shop, webpage, newsletter have to have T&C, that’s mandatory but also necessary to run business. For our Clients we provide T&C written by profesionals – lawyers – made to their needs and market at which they operate – e.g. T&C can be different for B2B and B2C customers.

GDPR & Data privacy

Stworzenie odpowiedniej dokumentacji oraz zaprojektowanie strony pod kątem RODO

Niezależnie co prowadzisz, musisz mieć wdrożone RODO. Pomagamy w stworzeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, zaprojektowaniu sklepu, portalu itp. od strony IT (fronted & backend), tak by były zgodne z RODO oraz wdrażamy je w praktyce w firmie.

Komunikaty

Opracujemy informacje, które muszą zostać wyświetlone użytkownikowi

Przepisy narzucają rozmaite komunikaty, bez nich firma naraża się na straty. Opracowujemy komunikaty wymagane przez polskie i unijne przepisy.