Regulamin Newslettera

 

 

Regulamin Newslettera TechPrawnika

 

§ 1

[Przedmiot]

 

  1. Ten dokument określa warunki usługi „Newsletter TechPrawnika”
  2. Usługę świadczy Tech-Legal Przemysław Caputa, NIP 9372716188.
  3. Kontakt drogą mailową jest możliwy pod adresem techprawnik@tech-legal.pl

 

§ 2

[Zakres]

 

Usługa „Newsletter TechPrawnika” polega na dostarczaniu treści na podany przez Odbiorcę adres e-mail. Treści te mogą mieć charakter marketingowy lub informacyjny, w tym promować usługi, produkty itp. Tech-Legal lub innych podmiotów.

 

§ 3

[Warunki świadczenia usługi]

 

Do korzystania z usługi niezbędnym jest podanie poprawnego adresu e-mail i posiadanie poprawnie skonfigurowanej skrzynki e-mail,

§ 4

[Zmiana Regulaminu]

 

  1. Tech-Legal przysługuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiana nastąpi w drodze mailowej, poprzez przesłanie Odbiorcy nowej wersji.
  3. Zmiana wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia przesłania Odbiorcy . Odbiorcy przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu.
  4. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Regulamin ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

§ 5

 

[Spory]

 

Spory wynikłe na gruncie współpracy pomiędzy Stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Tech-Legal o ile Odbiorca jest przedsiębiorcą.

 

Coś jest nie jasne?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!