Zespół

Naszym ideałem jest tech-prawnik, pasjonat zjawisk mających miejsce na styku prawa z IT. Prawnik będący człowiekiem rozumiejącym jednocześnie technologię i prawo, potrafiący łączyć w swojej pracy technologię z prawem.

Przemysław Caputa

Techprawnik/Inspektor Ochrony Danych

Specjalista od prawa i IT, potrafiący poruszać się w obu obszarach. Specjalizuje się w przepisach dotyczących IT, zwłaszcza w danych osobowych (RODO) i prawach autorskich (IP). Koordynuje projekty wdrożenia w firmach i instytucjach, w tym dla dużych międzynarodowych spółek. Odpowiada też za projektowanie produktów i rozwiązań IT od strony prawnej, tak by były zgodne z prawem zarówno na frontendzie jak i backendzie. Tłumaczy z języka prawniczego na informatyczny.

Członek SloathEye – zwycięskiego zespołu podczas Global Legal Hackathon 2020 w Warszawie.