About us

I am a tech-lawyer, a new generation of IT lawyers – people who deal with regulations regarding new technologies.
In fact, I am not only familiar with IT regulations, but I understand them. In my case knowledge about IT tools and technologies used by you is supported by understending how they work. For years I have been passionate about IT, comprehend technology and its laws.

Przemysław Caputa

Techlawyer/Data Protection Officer

Przemek is a specialist about law nad IT, who merge both worlds. Hi specialization is IT regulations, especially data privacy like GDPR (General Data Protection Regulations). As data privacy lawyer was responsible for GDPR implementation in companies and institutions, including international corporations. His responsibility is legal IT design, so called Privacy by design 2.0. Can also translate from legal to technical language.

Best candidate for Data Protection Officer or member of DPO’s team – everywhere where knowledge from law and IT is required.

Kacper Warzecha

Radca Prawny/Inspektor Ochrony Danych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał także dyplom studiów z prawa amerykańskiego organizowanych przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, posiada certyfikat uprawnień Inspektora Ochrony Danych, jak również certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017, uzyskane w jednostce certyfikującej TUV SUD Polska.

Ponadto od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw,
w szczególności z zakresu prawa handlowego, kontraktów, prawa nieruchomości, prawa energetycznego. Doradza przy transakcjach obrotu nieruchomościami komercyjnymi. Reprezentuje interesy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami.